Prijatelj • verski list bolnikov, invalidov in njihovih prijateljev • številka 4, avgust/september 2014, letnik XLVI • 1,95 EUR domov
KAZALO:  <  O   V   Λ 

Urednikova misel

Nameni apostolata molitve

Le za Jezusom hodimo

Priložnost za... hvaležnost (s.Tatjana Lukner)

Vabilo na prvo srečanje bralcev

revije Prijatelj, ki bo v soboto, 13.9.2014 ob 9. uri v Domu sv. Jožef nad Celjem.

Govorijo nam prijatelji

»Zelo smo hvaležni, ker pri tem nismo bili sami« - obiskali smo družino Sok iz Gorišnice pri Ormožu (na obisku: Metka Klevišar, Julka Žagar, David Vrečko)
Zlata medalja (Metka Klevišar)
Romarska (pesem, Berta Golob)
Človek za druge - program prostovoljnega dela (Kristina Lepen)
Ruska beračica (Metka Klevišar)
Klošar (pesem, Ana Uršej, 90 let)
Jezus je naš zdravnik (Kristina Čater)

Misijoni

Hvaležnost... (iz Ukrajine: s. Jožica Strle, MS)

Zdravstveni delavci

Odprle so se mi oči (Janja Ahčin, dr. med.)

Ustvarjalni kotiček

Dobrodošli pri Gajškovih - obiskali smo Gelco in Brankota Gajšek iz Šentjurja pri Celju

Dogodki

Marija nas je spet osrečila na Brezjah
(Slavko Breznjek)
Renata, hvala ti! (Slavko Breznjek)
30 let Vere in luči v Sloveniji (Maruša in Marko Brozovič)
Konec tedna preživet' nekoliko drugače
(Saša Rolih)
Zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije (Marinka Drinovec)

Novo na knjižnih policah

Berta Jereb: Moji časi, kraji in ljudje

Priložnost za odpuščanje

Venec spominčic možu na grob - sonetni venec, ki ga je pesnica Ljubka Šorli Bratuž posvetila svojemu pokojnemu možu Lojzetu Bratužu (Peter Simoniti)

Pisma bralcev

Vedno je priložnost za hvaležnost
(Branko Merše)

Moj dnevnik

»Obkrožal nas je omamen vonj po bezgu«, (Darinka Slanovec)

Kam na izlet - z invalidskim vozičkom

Sinji vrh, nebesa na angelski gori
(Janez Medvešek)

Obvestila

Razvedrilo (nagradna križanka)

Ustavljeni trenutki (Tone Planinšek)

Srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezjah
• Pogled proti baziliki
• Skupno premagovanje ovir
• Škofov pozdrav
• Pozdrav Marije Pomagaj

Zadnja stran:

Zahvala Jezusu za novomašnike in prošnja za njegovo pomoč pri njihovem delu (Gustavo E. Jamut)

LETO 2014 - vsebina revij:
• številka 1   • številka 2   • številka 3   • številka 4   • številka 5   • številka 6   • A R H I V
KORISTNE POVEZAVE:
Misijonska družba - Lazaristi
Krščan. bratstvo bolnikov in invalidov
Prijateljstvo bolnikov in invalidov
Verski center gluhih in naglušnih
Lurd - romarsko središče
Katoliška cerkev na Slovenskem
Exodus TV
Radio Vatikan
Ognjišče -verska revija in radio
Družina - verski tednik
Mohorjeva družba Celje
Mohorjeva družba Celovec
Slomškova knjigarna
Revija in Založba Novi svet
 UREDNIKOVA MISEL
Dragi prijatelji!
Zagotovo poznate zgodbo o zlati ribici. Če jo kdo ujame, mu v za- meno za svobodo izpolni tri želje Zagotovo bi bili veseli takšnega ulova, a kaj, ko se kaj takšnega dogaja le v pravljicah. Vendar zgodba ni popolnoma izmišljena. V sebi nosi skrito spo- znanje, kako je dobro biti usmiljen, in kako je hvaležnost nekaj koristnega. Zlata ribica namreč dobroto in usmiljenje »poplača« z darežljivo hvaležnostjo.
V današnjem svetu lahko nasprotno zaz- namo pomanjkanje enega in drugega. Nove vojne kažejo na to, da ljudje še vedno ni- smo vzeli resno Jezusove zapovedi ljubezni. Sklicevanje na pravice pa je odtegnilo pro- stor hvaležnosti. Če imamo do nečesa pra- vico, zakaj bi bili za to še hvaležni?
Popolnoma drugačen odnos do življenja kaže svetopisemski Job.Ne uči nas samo hvalež- nosti za prejete dobrine.Vzgaja nas tudi za hvaležnost v preizkušnji. Doletela ga je hu- da stiska.Izgubil je imetje,otroke in zdravje Kljub na videz brezupnemu položaju je v sebi uspel ohraniti iskro hvaležnosti. To izražajo njegove besede: »Gospod je dal, Gospod je vzel, naj bo hvaljeno ime Gospodovo« (Job 1,21) »Tudi dobro smo prejemali od Boga, zakaj bi hudega ne sprejeli?« (Job 2,10)
Job nas uči, kako v vsaki življenjski situaciji najti prostor za hvaležnost.Vsak dan imamo nič koliko razlogov, da smo hvaležni Bogu in ljudem. Hvaležni smo lahko za čas, ki nam ga nakloni bližnji, hvaležni za toplo sonce, dež in prečudovit sončni zahod. Hvaležni pa smo lahko tudi za preizkušnje, ki nam jih pošilja Bog, da bi preko njih na novo spoz- nali njegovo Ljubezen. Vsak trenutek svo- jega življenja imamo priložnost, da smo za nekaj hvaležni. Če nam uspe takšna življenj- ska drža, se v naše srce naselita veselje in mir. In kaj bi si lahko še boljšega zaželeli?
Borut Pohar CM, glavni urednik
 GOVORIJO NAM PRIJATELJI
Obiskali smo družino Sok iz Gorišnice pri Ormožu
»Zelo smo hvaležni, ker pri tem nismo bili sami«
Družino Sok iz Gorišnice po- znam že deset let. Prvič sem se srečala s Stanko in njenim sinom Vojkom pred kakšnimi desetimi leti v Strunjanu in od takrat smo vedno bolj prijateljsko po- vezani.Vsako leto povabi Julko in mene na češnje. Tokrat je šel zraven še ured- nik Prijatelja David in smo ta obisk iz- koristili za pogovor za Prijatelja. Pogo- varjali smo se z mamo Stanko, očetom Ludvikom in sinom Vojkom.
Metka: Hvala, da ste nas sprejeli in ste pripravljeni deliti svoje izkušnje z drugimi. Mnogi, ki se znajdejo v podobni situaciji kot vi, obupujejo. V vaši družini tega ni čutiti.
Ludvik: Obupujejo tisti, ki preveč gledajo nazaj. Potrebno se je sprijazniti s situacijo, takšno kot je in živeti dalje. Če bi pri Vojku razmišljali samo o tem, kje bi drugače sedaj bil in kaj bi vse počel, bi nas to ubilo.
Metka: To, kar si sedaj povedal, ne velja samo za Vojkovo situacijo, pač pa za vse situacije v življenju.
Ludvik: Seveda. Marsikdo se jezi na povzro- čitelja nesreče, jaz pa pravim,da se nesreče dogajajo vsak dan. Potrebno je ločiti med tem, da kdo nekaj hudega stori namerno ali pa da se zgodi nesreča. Nesreča se lahko zgodi čisto vsakemu izmed nas.
Metka: Vojko, ali ni poleg tega, da so se starši tako zavzeli zate, najpomembnejše to, da so ti s svojim zgledom posredovali takšno razmišljanje, ki usmerja k temu, da je potrebno pogumno gledati naprej in si pomagati. Vi vsi kot družina skupaj dobro funkcionirate,zato je tudi Vojko tako dober. Večkrat sem že slišala Stanko, ki pravi, da ste srečni.
Stanka: Seveda.Toda bili so tudi težki časi
Metka: Koliko let je minilo od nesreče?
Vojko: Nesreča se je zgodila pred 19 leti, leta 1995.
David: Od kod izvira vaša družina?
Ludvik: Naša družina izvira iz kraja Trgovi- šče pri Veliki Nedelji. S Stanko sva živela v isti vasi,se spoznala in tudi zaljubila. Poro- čil naju je Stankin stric, p. Stanko Cvetko. Vojko se je rodil kot drugi izmed treh otrok.
David: Vojko, kako se je začela tvoja pot?
Vojko: V OŠ sem hodil v Veliko Nedeljo, v srednjo pa na srednjo tehnično šolo na Ptuj Želel sem postati pilot, zato sem po maturi odšel študirat na Fakulteto za strojništvo, smer letalstvo,v Ljubljani.Med študijem sem živel v Kosezah v Ljubljani. Potem pa se mi je 7.7. ob 7.uri in 7 minut zvečer,ko sem se vračal domov iz zagovora diplome, v vasi pred domačo hišo zgodila prometna nesre- ča. Vame se je zaletel drug voznik, ki me je oplazil tako, da nisem mogel več spremeniti smeri vožnje in sem se zaletel v drevo. Po tistem se ne spominjam več, kaj se je do- gajalo. Starši so mi kasneje povedali, da so me po nesreči odpeljali v mariborsko bolnico.
David: Kako je vaša družina (več v reviji)
 LE ZA JEZUSOM HODIMO
PRILOŽNOST ZA... HVALEŽNOST
Hvaležnosti je vedno manj med nami. V času, ki ga zaznamuje blaginja, se zdi, da nam vse pri- pada,da lahko imamo vse. Ker se lahko vse takoj dobi, smo silno nezadovoljni, če naše potrebe niso uresni- čene v tem trenutku. Ker je večina stvari lahko dosegljiva, preprosto ne čutimo, da smo obdarjeni. Kot da bi materialna blaginja zameglila naš pogled. Po drugi strani pa se v svoji notranjosti čutimo prazne, nezado- voljne, prikrajšane za radost življenja. Kot da nas je življenje opeharilo.Toliko nam pri- pada,toliko imamo in vendar smo siromaki - materialne dobrine nikoli ne morejo zapolniti hrepenenja po odnosu, sprejetosti, ljublje- nosti,večnosti,... Pristen odnos,ljubljenost, večno življenje,...nam je podarjeno! In kdor se ne čuti obdarjenega,ne čuti hvaležnosti.
(več v reviji)
s. Tatjana Lukner MSF
 GOVORIJO NAM PRIJATELJI
Človek za druge
Program prostovoljnega dela
Zgodbe,ki jih piše prostovoljstvo,so zgodbe hvaležnosti. In te hvaležnosti se velikokrat ne dá opisati z besedami. Prejemnik pomoči svojemu prostovoljcu v znak hvaležnosti po dari iskren pogled, topel stisk roke ali spon- tan objem. In ko ob tem prostovoljec raste dobiva njegovo življenje drugačno vrednost Takrat med nami raste spoznanje, da smo drug za drugega dar.
Prostovoljno delo pridobiva vrednost in po- membnost ter predstavlja bistveni sestavni del vsake družbe. Čedalje več je izobraže- valnih in vzgojnih ustanov,vladnih in nevla- dnih organizacij ter posameznikov,ki se za- vedajo, kako pomembno vpliva prostovoljno delo na kakovost življenja ljudi v določeni skupnosti.
Prostovoljno delo daje ljudem nova znanja in izkušnje, priložnost,da v polnosti razvije- jo osebne zmožnosti,se naučijo (več v reviji)
 ZDRAVSTVENI DELAVCI
Odprle so se mi oči
Dr. Anton Trstenjak je v knjigi Dobro je biti človek, zapisal: "Hvaležnost je krepost in dolžnost človeka, ki je prejel ali prejema od drugih dobrote. Enako pa je res,da ta drugi ne sme pričakovati,kaj šele zahtevati kakr- šnokoli hvaležnost."
Bolnik, ki je imel pred seboj le še nekaj me- secev življenja,se je zahvalil svoji zdravnici z besedami: »Ni naključje, da nam življenje naloži bolezen. Ni naključje, da po hladnem hodniku bolnišnice pride nasproti zdravnica, ki zmore sočutje. Čudež in darilo je, da v gluhem zdravstvenem sistemu bolnik sreča njeno dobroto in sočutje.Iskrena hvala vam za vso vašo pomoč in spremljanje.«
Zdravnica je bila ganjena, zasolzile so se ji oči... S tresočim glasom je rekla: »Tudi jaz se vam moram zahvaliti za vaše zaupanje, da vas lahko spremljam. Vem,kako težko je narediti prvi korak do zdravnika... Tudi mene čaka velika preizkušnja. Prosim vas, molite zame.« Razšla sta se solznih oči, oba sta čutila, da se zadnjič vidita. (več v reviji)
Janja Ahčin, dr. med.
 PRILOŽNOST ZA ODPUŠČANJE
VENEC SPOMINČIC MOŽU NA GROB
Ljubiteljsko gledališče iz Teharja, pod vodstvom gospoda Petra Simonitija,se je v mesecu marcu v Domu sv. Jožef nad Celjem, predstavilo z recitalom »Venec spominčic možu na grob«, pesnice Ljubke Šorli Bratuž
Ljubka Šorli je »Venec spominčic možu na grob« posvetila svojemu pokojnemu možu, Lojzetu Bratužu, ki so ga fašisti decembra 1934, dva dni po božiču, ko se je vračal iz cerkve v Podgori, napadli in prisilili,da je mo- ral izpiti velik kozarec strojnega olja, pome- šanega z bencinom. Za posledicami zastru- pitve je 17. februarja 1935 umrl. Predstava je v Celju in tudi povsod drugod naletela na zelo dobre odzive, zato smo režiserja Petra Simonitija prosili, naj nam pove, kako to,da so se odločili za predstavo s takšno vsebi- no ter o njenem pomenu za nas, danes.
Ljubka Šorli Bratuž-pesnica upanja in ljubezni je sonetni venec »Venec spominčic možu na grob« posvetila svojemu pokojnemu možu Lojzetu Bratužu, organistu,pevovodju, skla- datelju, prosvetitelju in narodnemu mučencu
(več v reviji)
Spoštovani bralci revije Prijatelj,
prvo srečanje bralcev revije Prijatelj-bolnikov, invalidov in njihovih prijateljev, se hitro pri- bližuje.
Srečali se bomo 13. septembra 2014 ob 9. uri v Domu sv.Jožef nad Celjem.Dogodek se bo predvidoma zaključil ob 14. uri s kosilom
Zaradi lažje organizacije vas prosimo za predprijave na telefon 059 073 800 ali po emailu na info@jozef.si
Uredništvo revije Prijatelj
izdelano za internet explorer 9.0+ in firefox 28.0+
spreminjanje velikosti črk: Ctrl+ in Ctrl-
oblikovanje in izdelava: primož cvetko • copyright © 2014 prijatelj - plečnikova 29 - 3000 celje - slovenija • e-naslov: revija.prijatelj@rkc.si